PDA

View Full Version : thanh toán bằng thẻ ATMtuananh_90hp
27-02-2013, 04:40 PM
mình muốn hỏi nếu chọn thanh toán bằng thẻ ATM,chọn gói cước 40k=1thang.nếu hết tháng thì pub sẽ tự động thanh toán tiếp sang các tháng tiếp theo,hay mình sẽ phải chọn phương thức thanh toán lại từ đầu.???thank.