PDA

View Full Version : Mulan (Hoa Mộc Lan) (1998) HD Online Phụ Đề Việt - AnhKonAir
21-02-2013, 03:43 PM
14550

ttrf17
31-05-2013, 03:40 AM
Up nốt phần 2 đi PUB ơi,phim này ý nghĩa thôi roài :))

lavidang
12-03-2016, 08:43 PM
Mỹ làm phim về Trung Quốc rất Mỹ, có cả nhạc ráp ở đoạn cuối. Chẳng thấy bản sắc của TQ gì mấy!! Phim này dành cho Tây xem để giải trí. Tất nhiên phim cũng có nhiều ý nghĩa về phản đối tư tưởng trọng nam khinh nữ.