PDA

View Full Version : loi khi xem = ipadboytigerjlk
19-02-2013, 12:37 AM
loi dang nhap khi xem phim = ipad

KonAir
19-02-2013, 01:07 AM
Hiện tại ipad đang có lỗi bạn nhé. Pub đang tiến hành sửa chữa. Bạn xem tạm trên máy tính nhé. Mai sẽ sửa xong.