PDA

View Full Version : Cần sửa lỗi âm thanh !!!whatever
22-09-2011, 11:56 AM
Web pub.vn xem phim thật tuyệt, tốc độ load nhanh-hình ảnh đẹp nhưng có điều khi xem âm lược Max chưa được lớn cho lắm. Mong admin xem lại lỗi này. Chúc Pub.vn ngày càng phát triển.
:th_121::th_121::th_121::th_121::th_121::th_121::t h_121: