PDA

View Full Version : Oceans (Đại Dương Sâu Thẳm) (2009) HD Online Phụ Đề Việt - AnhKonAir
27-10-2012, 09:29 AM
10451

pubvn1989
22-06-2018, 11:28 PM
cảnh quay đẹp nhưng chả có biên dịch nói năng gì.....!!!!!!!

chilan0402
14-05-2019, 11:55 PM
cảnh quay đẹp nhưng chả có biên dịch nói năng gì.....!!!!!!!

Ngôn ngữ đâu chỉ có lời nói. Bác nên cảm nhận thông điệp qua cách khác thay vì ngôn ngữ như ở trường học !